VDSL Bonding: Když rychlost internetu potká inovaci

Rychlý a spolehlivý internet stále důležitější. VDSL Bonding je inovativní technologie, která umožňuje spojení více VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) připojení pro dosažení vyšší rychlosti a výkonu.

V dnešním digitálním věku, kdy se spoléháme na internet pro vše od práce až po zábavu, je rychlý a spolehlivý internet stále důležitější.

VDSL Bonding je inovativní technologie, která umožňuje spojení více VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) připojení pro dosažení vyšší rychlosti a výkonu. Zatímco běžné VDSL připojení využívá jednu telefonní linku, VDSL Bonding kombinuje dvě nebo více linkových připojení pro zvýšení rychlosti stahování a nahrávání dat.

V rámci této technologie je možné propojit a agregovat různé typy připojení:

  • VDSL linky jsou nejběžnějším prvkem. Jedná se o technologii vysokorychlostního přenosu dat přes telefonní linku
  • Optické vlákno, jako např. technologie FTTP (Fiber-to-the-Premises), které poskytuje vysokorychlostní a stabilní internetové připojení.
  • V některých případech je možné využít Ethernetové připojení k agregaci VDSL linek.
  • Přestože se VDSL Bonding obvykle nevyužívá pro ADSL připojení, je teoreticky možné propojit a agregovat více ADSL linek pomocí této technologie. Avšak pro dosažení vyšší rychlosti a výkonu je obvykle lepší využít modernější technologie, jako je VDSL nebo optické připojení.
  • U 4G/5G mobilních sítí mluvíme v případě bondingu o Multi-Path TCP (MPTCP) technologii, která agreguje více mobilních připojení, kdy tak vytváří vyšší propustnost a odolnost vůči výpadků a zvyšuje rychlost a výkon.

Poskytovatelé internetových služeb využívají tuto službu jako nabídku vysokorychlostního připojení svým zákazníkům. Spojují více VDSL linek dohromady a vytvářejí tak agregované připojení s vyšší propustností a nižšími latencemi.

Pro implementaci VDSL Bondingu je nutné použít speciální hardware a přístroje. Jedná se o VDSL Bonding modemy, které jsou schopné spojit více linek dohromady a vytvořit tak agregované připojení. Obsahují speciální hardware a software, které umožňují správnou agregaci a řízení datového toku z různých linek. Pro využití této technologie je tedy nutné si zajistit kompatibilní modem od poskytovatele internetových služeb. Uživatelé by měli při výběru poskytovatele internetu nebo při upgradu svého připojení konzultovat dostupnost VDSL Bondingu a vyžádat si potřebné zařízení od poskytovatele.

Poskytovateli v České republice jsou například společnost O2 (Telefónica Czech Republic), která nabízí VDSL Bonding pod názvem "O2 Bonding". Dalšími poskytovateli jsou Vodafone či T-Mobile . Je třeba poznamenat, že dostupnost této služby se může lišit v závislosti na konkrétní lokalitě a infrastruktuře. Je tedy nejlepší se přímo informovat u jednotlivých poskytovatelů internetových služeb a zjistit, zda je tato služba k dispozici přímo ve vaší oblasti.

Pozitiva VDSL Bondingu:

  • Zvýšená rychlost, kdy je hlavním přínosem zvýšení rychlosti internetového připojení. Spojuje-li se například dvě VDSL linky s rychlostí 100 Mbps, výsledná rychlost může dosáhnout až 200 Mbps.
  • Větší spolehlivost. Díky redundantnímu spojení je připojení stabilnější a méně náchylné k výpadkům. Pokud jedna linka selže, zbývající linky mohou pokračovat v poskytování internetového připojení bez výrazného vlivu na uživatele.
  • Dosah a flexibilita. VDSL Bonding může být implementován v různých geografických oblastech, což poskytuje možnost využívat vysokorychlostní internet i mimo velká města, je tak k dispozici i uživatelům v menších městech a venkovských oblastech.

Negativa VDSL Bondingu:

  • a) Dostupnost VDSL Bondingu je stále dosud omezená, je tak tato služba dostupná pouze ve vybraných oblastech, kde je infrastruktura dostatečně vybavena.
  • b) Potřeba kompatibility: Pro využití VDSL Bondingu musí být infrastruktura a zařízení poskytovatele internetových služeb kompatibilní s touto technologií. To znamená, že uživatelé musí mít vhodný modem a další technické zařízení.

 

Je-li ve vaší oblasti VDSL Bonding k dispozici a finančně dostupný, může představovat zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí využít plný potenciál svého internetového připojení. Zde si přečtěte informace o tom jak probíhá zřízení této služby.

 

Autor/ka fotografie: Freepik.com