Tarify individuální nabídky: Požádejte svého poskytovatele o rychlejší internet

Vzpomínáte si ještě na doby klasického vytáčeného internetového připojení? Kdo měl v devadesátých letech v České republice doma internet, ten měl opravdu štěstí. Pokud byste ale tehdejší internet porovnali s dnešní nabídkou, asi byste se pozastavili nad tím, jak nám mohl stačit. Vytáčené připojení bylo pomalé, drahé, poměrně nespolehlivé, a zpočátku v podstatě blokovalo klasickou pevnou linku. Možnosti internetového připojení v dnešní době jsou mnohem bohatší. Co ale dělat, pokud vám ani stávající možnosti nevyhovují?

30.05.2021

Vzduchem i pod zemí

 

Způsobů, jak do vaší domácnosti dostat internet, je v současné době poměrně dost. Podrobnější popis jednotlivých technologií najdete na našem serveru v jiných článcích. Obecné dělení sdělovacího média je kabelový a bezdrátový přenos dat. U optických kabelů je to jednoduché, hlavní nevýhoda optiky pro domácnosti spočívá v prostém faktu, že je v regionech mimo větší města nedostupná. Vysokou rychlost stahování dat nabízí také některé koaxiální sítě, musí však podporovat poslední varianty přenosových protokolů Docsis 3.1, a kvalita připojení je hodně ovlivněná vzdáleností vedení kabelu od centrálního uzlu. Ještě horší stabilita vás čeká na telefonní síti, kde jsou pro přenos dat používány kroucené páry tenkých měděných vodičů bývalé telefonní sítě. Často bývá lepší alternativou k optice bezdrátové připojení. Jenže jak zjistit, zda není lepší volba u vaší nemovitosti bezdrát? Řada místních operátorů masivně využívá optickou technologii v páteřní a přípojné části sítě, přičemž z distribučních bodů používají pojítka s kapacitou v řádek gigabit za sekundu. Největším úzkým hrdlem bývá samotná poslední míle, která je dimenzovaná na standardní tarify. S mm technologií ale přitom operátoři například v pásmu 60 GHz hravě zvládají poskytovat tarify v řádech stovek megabit - stačí se zkrátka jen zeptat. Rádiová technologie v mm pásmech nemá celoplošné pokrytí, jde použít třeba v 50 % případů, je však možné navrhnout i jiná technická řešení. Proto nejsou tyto možnosti inzerovány plošně, ale navrhují se individuálně po technickém průzkumu odborníkem. 

Jeden tarif vládne všem?

 

Z praxe telefonních operátorů jistě všichni známe princip tarifů. Jedná se o pravidelně hrazenou částku, jejíž výše se liší podle toho, jaké služby vám daný operátor nabízí. Totéž ale platí také pro internetové připojení - jiný tarif si zvolí člověk, který k internetu zasedne na chvíli po návratu z práce, aby zkontroloval sociální sítě, jiný tarif bude vyhovovat několikačlenné rodině, jejíž členové využívají nejen základní funkce internetu, ale například také pracují z domova nebo sledují IPTV, a zcela jiné tarify jsou pak vhodné pro různé firmy. Na výši tarifu za internetové připojení do vaší domácnosti má vliv hned několik různých faktorů, počínaje výše zmíněným druhem připojení a konče rychlostí. Právě rychlost je obvykle jedním z klíčových parametrů, na jehož základě drtivá většina domácností volí svůj tarif (potažmo operátora jako takového). 

 

Zrádná čísla

 

Na úvod tohoto odstavce vám položíme záludnou otázku: kdybyste se rozhodovali mezi poskytovatelem, který nabízí rychlost internetového připojení až 400 Mbps nebo 250 Mbps, kterého byste si vybrali? Právě ono slůvko “až” bylo ještě relativně donedávna kamenem úrazu - značilo totiž, že rychlost internetového připojení od daného poskytovatele sice může dosáhnout inzerované rychlosti, ve většině případů tomu tak ale v praxi není, což jsme si popsali například v článku o agregaci. Nová nařízení v oblasti inzerování internetového připojení stanovují, že maximální rychlost pevného připojení nesmí být menší než hodnota inzerované rychlosti, běžně dostupná rychlost musí činit alespoň 60 % inzerované rychlosti, a minimální rychlost musí činit přinejmenším 30 % inzerované rychlosti. Z toho vyplývá, že nabídka regionálního operátora, která třeba nemusí na první pohled vypadat úplně ideálně, může být nakonec v praxi opravdu výhodná.

 

Tarify individuální nabídky

 

Nabídka regionálních operátorů bývá ve většině případů postavená tak, aby v inzerátu nebyla uváděna “rychlost až”, ale rychlost, kterou je poskytovatel schopný reálně nabídnout v kterékoliv části sítě. Díky pokročilým technologiím, které operátoři používají (respektive díky jejich vzájemné kombinaci) je možné nabídnout zákazníkům mnohem rychlejší tarify, a to často až několikanásobně. Pokud vám tedy nabídka, kterou váš poskytovatel uvádí na svém webu, nepřipadá úplně atraktivní, neváhejte jej kontaktovat s tím, že byste měli zájem o rychlejší službu. Výhodou většiny regionálních operátorů je reálný zájem o zákazníka a individuální přístup k majitelům jednotlivých přípojek, takže se rozhodně nemusíte obávat, že by vám byl nabídnut přednastavený tarif, který je výhodným jen “na oko”. Většina regionálních poskytovatelů nemá problém postavit vám nabídku na míru. Velkou výhodou je, pokud je ve vaší obci k dispozici optická síť, vlastností optických bodů lze ale dosáhnout také využitím profesionálních mikrovlnných spojů, přenášejících gigabitové kapacity z optických bodů. Pokud se tedy domácnost, poptávající rychlejší internet, nachází v blízkosti těchto bodů, je možné jí nabídnout tarif s doslova závratnou rychlostí. Přístupovou technologií od operátora přitom vůbec nemusí nutně být Wi-Fi 5GHz, ale třeba 5G technologie v pásmech milimetrových vln, která nemá žádný problém s rychlostí v řádech vyšších stovek Mbit - tento koncept je velmi populární a dobře vyzkoušený.