Obchodování s IPv4 adresami: Díl 2.

I přesto, že od roku 2008 se zde schyluje k nástupu nového moderního standardu IPv6, který je až 4x rychlejší a modernější než současný protokol IPv4, je stále většina technologií, které fungují na bázi IPv4. Přechod na IPv6 adresy je totiž spojen s nemalými náklady na modernizaci příslušného síťového vybavení, proto k němu dochází spíše pozvolna. Velcí síťoví operátoři mají IPv4 adres dostatek, adresování jejich prostřednictvím je zažité a jednoduché. Již v roce 2011 došlo k obsazení všech IPv4 adres a například evropský agregátor RIPE NCC přestal dávat IPv4 adresy k dispozici a vznikl miliardový byznys, kdy je stále větší problém získat. Z IPv4 adres se tak časem stalo žádané zboží, se kterým se čile obchoduje. 

01.10.2021

Když poptávka překoná nabídku

V úvodu článku jsme zmínili subjekt s názvem RIPE NCC. Celý název této organizace zní Réseaux IP Européens Network Coordination Centre, a jedná se o mezinárodní nezávislou neziskovou organizaci na podporu infrastruktury internetu. Mezi činnosti, kterými se organizace RIPE NCC zabývá, patří mimo jiné také provozování Regionálního internetového registru (Regional Internet Registry, zkráceně RIR), který mimo jiné na základě předem stanovených podmínek distribuuje také IPv4 adresy. Ty jsou poskytovány zejména členům z řad ISP, tedy poskytovatelů internetu. Kam se ale má obrátit například podnikatel, který potřebuje nakoupit IPv4 adresy, které mu RIPE již nedokáže přidělit? Najdou se firmy či jedinci, kterým byly IPv4 adresy přiděleny standardním způsobem, ale oni je nevyužili. Nevyužité IPv4 adresy by správně měly být vráceny, jejich majitelé ale dávají přednost buďto jejich prodeji za pomoci nejrůznějších kliček, nebo jejich pronájmu, přičemž za určitých okolností (zaštítění ze strany stávajícího člena) nemusí být jejich nový majitel ani členem RIPE NCC. V přebírání IPv4 se do jisté míry angažuje i samotná organizace RIPE NCC, která s vlastníky velkých bloků adres vyjednává o možném vrácení a převodu na jiného vlastníka. Tento způsob převodu má jasně daná pravidla. Zájemce musí prokázat, že adresy skutečně potřebuje, a ty jsou pak po dobu dalších dvou let uzamčeny pro jakýkoliv další prodej. Stejně tak jejich původní majitel nemůže po dobu dalších dvou let žádat o další adresy. S IPv4 adresami se ale čile obchoduje i v šedé sféře mimo působení RIPE NCC, a to na různých diskuzních serverech či sociálních sítích, kdy často probíhají aukce bloků adres. Ceny IPv4 adres se na šedém trhu momentálně pohybují v řádech desítek dolarů.

Milionový byznys

Trh s IPv4 adresami zajímavým a přehledným způsobem monitoruje například web IPv4 Market Group.  Podle údajů na tomto serveru zažil trh s IPv4 adresami svůj vrchol v roce 2018, kdy počet převedených IP adres činil necelých sedmdesát milionů. V současné době je trend spíše mírně klesající. 

Zdroj obrázku: Google

Spolu s poptávkou pochopitelně stoupá také cena IPv4 adres. Podle údajů IPv4 Market Group činí v současné chvíli cena za IP 38 – 40 dolarů, v přepočtu tedy zhruba 850 korun. V roce 2014 přitom v zámoří činila cena za IP zhruba deset dolarů, v roce 2015 dokonce došlo k mírnému poklesu na zhruba šest dolarů. Zatímco počátkem prvního desetiletí tohoto milénia se IPv4 adresy přidělovaly poměrně rychle a bezproblémově, v současné chvíli je situace zcela jiná. U organizace RIPE NCC jsou na IPv4 adresy pořadníky, přičemž tyto adresy se rozdělují na základě toho, zda je některý ze subjektů vrátil. Jak jsme již zmínili v úvodu, přechod na IPv6 je jen pozvolný. Je zapotřebí, aby tento protokol byl podporován ve všech bodech, tedy u provozovatele sítě, na serveru i u samotného koncového uživatele. Podle statistik společnosti Google se míra přijetí protokolu IPv6 pomalu ale jistě blíží k 40 % – zatímco v roce 2014 se ke Googlu přes IPv6 protokol připojovalo zhruba 2,5 % uživatelů, na podzim tohoto roku to bylo již přes 32,5 %. V přechodu na protokol IPv6 jednoznačně vedou státy Severní Ameriky, kde se míra přijetí pohybuje okolo 45 %, u nás se podle dostupných údajů jedná o něco málo přes 16 %. Důvodem je mimo jiné také to, že v USA došlo k vyčerpání IPv4 adres výrazně dříve než v Evropě. Odborníci předpokládají, že by v průběhu následujících pěti let mohlo dojít k nárůstu cen za IP adresy až o 100 %. 

Zdroje obrázků: Google (grafy v článku), Pexels