Co je to Internet věcí (IoT) a jak vám může zlepšit život

25.02.2018
Štítky: 
Co je to Internet věcí (IoT) a jak vám může zlepšit život.

 

Během několika posledních let se kolem internetu věcí (anglicky "Internet of Things" - IoT) objevila spousta povzbudivých zpráv. Mnoho lidí a firem vidí v této oblasti velkou příležitost pro nové inovace, investice a výrobu. Některé e-shopy již dnes nabízejí produkty vycházející z konceptu IoT (viz chytré pračky, televizory, hodinky, alarmy atd.). Často můžeme slýchat, že jde o vůbec nejpokrokovější technologický koncept posledních dekád, který má potenciál změnit základní způsob, jakým řídíme svou práci i život.

O této nové éře "spojení" slýcháme téměř v libovolném kontextu - inteligentní domy, inteligentní automobily, inteligentní přístroje a dokonce i inteligentní firmy a města. Soudě dle aktuálního vývoje a prognóz nelze předpokládat, že by některá oblast našeho pracovního či osobního života zůstala v budoucnu tímto pokrokem nedotčena. Ale co je vlastně myšleno oním "spojením"? Dobře to vystihuje anglický termín "connected experience". Tato koncepce staví moderního spotřebitele tváří v tvář dosud nevídané dávce pohodlí a výhod, které přináší život s chytrými technologiemi s vlastním připojením k internetu (anglicky "smarter living").

Zásluhou různých technologických veletrhů a médií, která o IoT často píší, dochází k rychlejšímu vzdělávání široké veřejnosti a budování všeobecného povědomí o IoT. V důsledku toho se zvyšuje očekávání spotřebitelů, takže se technologičtí inovátoři ocitají pod stále větším tlakem, aby naplnili jejich rostoucí požadavky. Vzájemné působení poptávky a nabídky vede k tomu, že trh IoT dlouhodobě a dynamicky roste. Časopis Forbes předpovídá, že již v roce 2020 dosáhne objemu 267 miliard dolarů. Pojďme si udělat krátký přehled několika trendů v oblasti IoT, které již dnes ovlivňují naše každodenní životy.

Inteligentní elektronika

Dříve byli spotřebitelé zvyklí na to, že jsou jejich smartphony vybaveny internetem, zatímco dnes již vyžadují připojení k internetu na každém zařízení, které používají. Televize, chladničky, reproduktory, termostaty, domácí bezpečnostní systémy, v podstatě na cokoliv si vzpomenete. Výrobci elektroniky chtějí na tomto zájmu pochopitelně něco vytěžit, takže uvádějí do prodeje zařízení, která už dávno známe a používáme, ale nově jsou vybavena síťovým čipem a softwarem, který umožňuje jejich komunikaci přes internet. Věk internetu tak posouvá své hranice opět o kus výš.

Inteligentní zdravotnictví

V souvislosti s inteligentní elektronikou nelze opomenout vzestup tzv. nositelností pro zdravotní či fitness účely. Tato zařízení, která mívají podobu hodinek, náramků nebo čelenek, mohou sledovat vaše životní funkce, jako je srdeční frekvence, cyklus spánku a spálené kalorie. Poté mohou tyto nasbírané údaje odeslat do aplikace pro vyhodnocení vašeho zdravotního stavu nebo i přímo vašemu ošetřujícímu lékaři. Získané informace vám pomohou s rozhodováním se, kdy je čas si po náročném tréninku odpočinout nebo navštívit lékaře, pokud některé údaje budou výrazně vybočovat z normálu.

Inteligentní domy

IoT se v žádném případě neomezuje pouze na jednotlivá zařízení, která jsou inteligentní a připojená. Stejná koncepce se rozšiřuje i na celé domovy. Inteligentní domov shromažďuje užitečná data, je vybaven mnoha inteligentními spotřebiči téměř v každé místnosti, počínaje kuchyní, přes obývák a dětský pokoj až po koupelnu. Domácí vybavení je přístupné online a je ovládatelné prostřednictvím aplikací v mobilním telefonu, tabletu či přes internetový prohlížeč. Stačí jen zadat své přihlašovací údaje a rovnou můžete třeba zkontrolovat, zda jste při odchodu nezapomněli vypnout klimatizaci nebo zamknout garáž. Už to samo o sobě představuje velkou úsporu času oproti nutnosti se vrátit a vše zkontrolovat osobně. Pokud bude fantazie výrobců dostatečně kreativní (a to jistě bude), může se vaše domácí osvětlení nejen samo zapnout při otevření vchodových dveří, ale třeba i vybrat vhodné barevné schéma podle aktuální denní doby. Mezitím již kávovar ohřívá vodu na kávu.

Inteligentní vozy

Mnoho prototypů automaticky řízených vozidel již bylo vyrobeno a úspěšně otestováno. Výrobci, jako jsou Tesla a Volvo, se dokonce zavázali zpřístupnit takové automobily i běžnému spotřebiteli. Komplexní síť, ve které budou vozidla, řidiči a různé části dopravní infrastruktury navzájem komunikovat, slibuje přinést nejen příjemnější zážitek z jízdy, ale také by měl pomoci určit směr rozvoje této infrastruktury, například v otázce řízení provozu a správy parkovacích ploch. Přestože ještě nedávno byly samořízené automobily nedaleko od reality, dnes už můžeme s jistotou hovořit o tom, že jsou součástí dnešní reality. Byť na plošné rozšíření, dobrou cenovou dostupnost i dořešenou otázku bezpečnosti si jistě ještě počkáme.

Inteligentní město

Myslet ve velkém je možné prakticky v čemkoli, a tak se zrodil nápad neomezovat se na pouhou elektroniku, automobily či domy, ale udělat chytřejším rovnou celé město. Počínaje řízením veřejných služeb, jako je voda, odpad, elektřina a plyn, až po veřejnou správu, jako je veřejná bezpečnost a doprava. Dlužno dodat, že vlády i magistráty měst se k podobným nápadům rozhodně nestavějí zády, ba naopak, takže mnohé z nich již oficiálně deklarovaly své dlouhodobé závazky na cestě k budování inteligentních měst. Chytrá revoluce města své obyvatele zasáhne nejspíš pomalu a téměř nepozorovaně, protože její primární cíl spočívá v efektivnějším využívání energie, materiálu a lidských zdrojů.

Inteligentní zemědělství

Zvýšení výroby potravin je výzvou dnešní doby. OSN konstatuje, že aby se rostoucí populace bez problémů uživila v roce 2050, musí se výroba potravin zvýšit o 60 %. Toho lze dosáhnout integrací konceptu chytrých technologií do zemědělství. Zde by jeho primární rolí bylo pomáhat stanovit správná rozhodnutí podporovaná daty, jako jsou údaje o plodinách a počasí, ale také sledovat stav plodin v reálném čase a navrhovat optimalizace pěstitelských postupů za účelem dosažení vyšší produktivity.

Průmysl 4.0

Tento termín se používá pro popis budoucí výroby v éře internetu věcí. Je to cesta, jak učinit výrobní a dodavatelský řetězec inteligentní, agilní, efektivní a udržitelný. V tomto paradigmatu budou výrobní zdroje, jako jsou stroje a člověk, inteligentně komunikovat a na základě datových vstupů budou schopni přijímat proaktivní výrobní rozhodnutí. Jedním z příkladů je prediktivní údržba strojů, což je velká příležitost ke snížení nákladů a posílení efektivity provozu.

Slovo závěrem

IoT se stává všudypřítomné. Je koncipováno tak, aby se dotklo a změnilo prakticky každý aspekt našich dosavadních životů. Aby to bylo skutečně proveditelné, je důležité zabývat se nejen pozitivy, která jsme si ve stručnosti představili, ale zejména negativy, jako jsou obavy o bezpečnost. Tuto citlivou otázku si nicméně musí samostatně vyřešit každý podnik, regulátor či státní správa, která se chce v oblasti IoT jakkoli angažovat. 

Rozvoj Internetu věcí umožnil rozvoj spolehlivých sítí, poskytovatelů služeb elektronických komunikací. V moderních sítích splňující kvalitativní parametry sítí příští generace, jako je Újezd.net, UVTnet.cz nebo Eurosignal, můžete opravdu postrčit prostředí kolem sebe do 21. století. 

 

Autor: Lukáš Beňa, Jakub Moník