Cloud computing - jak to funguje a proč je důležitý?

Jak to funguje?

 

Cloud computing je založen na tom, že data jsou uložena a zpracovávána na vzdálených serverech namísto toho, aby byla uložena na lokálních zařízeních uživatele. To znamená, že uživatelé mohou v rámci cloudových služeb přistupovat ke svým datům a aplikacím kdykoli a kdekoli, pokud mají připojení k internetu.

 

Cloud computing se skládá z tří hlavních vrstev: infrastruktury jako služby (IaaS), platformy jako služby (PaaS) a softwaru jako služby (SaaS). Každá z těchto vrstev poskytuje jinou úroveň služeb.

IaaS poskytuje základní infrastrukturu pro vytváření a provozování aplikací v cloudu. To zahrnuje virtuální stroje, úložiště dat a síťové prvky.

PaaS poskytuje uživatelům platformu pro vývoj, testování a nasazení aplikací v cloudu. To zahrnuje operační systémy, databáze a vývojové nástroje.

SaaS poskytuje uživatelům hotové aplikace, které mohou používat bez nutnosti instalovat a provozovat software na svých vlastních zařízeních. To zahrnuje například webové aplikace pro účetnictví, CRM systémy a další.

 

Proč je to důležité?

 

Cloud computing má mnoho výhod oproti tradičnímu přístupu k ukládání a zpracování dat.

Jednou z největších výhod je flexibilita a škálovatelnost. Uživatelé mohou snadno upravit velikost svého úložiště dat nebo přidat další výpočetní kapacity, když je potřebují, a ušetřit tak náklady na hardwarové vybavení a jeho údržbu. Díky tomu mohou podniky rychle reagovat na změny v poptávce a lépe se přizpůsobit trhu.

Další výhodou je bezpečnost a zálohování dat. Cloud computing poskytuje mnoho bezpečnostních opatření, jako jsou firewally, šifrování dat a řízení přístupu, aby byla data chráněna před ztrátou, krádeží nebo poškozením. Navíc mnoho poskytovatelů cloudových služeb má také pravidelné zálohování dat, což znamená, že data jsou chráněna i v případě výpadku serverů nebo jiných neočekávaných událostí.

 

Další výhodou cloud computingu je mobilita. Uživatelé mohou přistupovat ke svým datům a aplikacím kdykoli a kdekoli, pokud mají připojení k internetu. To umožňuje práci na dálku a umožňuje zaměstnancům přistupovat ke svým pracovním nástrojům a datům, když jsou mimo kancelář.

Poslední výhodou, kterou bych chtěl zmínit, je úspora nákladů. Cloud computing umožňuje uživatelům díky provozování řady úkonů na internetu snížit náklady na hardware, software a údržbu, protože tyto náklady nesou poskytovatelé cloudových služeb. To znamená, že uživatelé mohou platit pouze za to, co používají, což je obzvláště výhodné pro malé podniky.

 

Na závěr lze říci, že cloud computing je podobně jako třeba virtualizace důležitým trendem v oblasti informačních technologií a má mnoho výhod pro uživatele. Poskytuje uživatelům flexibilitu, škálovatelnost, bezpečnost, mobilitu a úsporu nákladů. Z tohoto důvodu se očekává, že bude nadále růst a že bude hrát stále důležitější roli v průmyslu.

 

Zdroj obrázku: Canva