Konec rodných čísel v ČR – co to znamená pro operátory?

Rodné číslo. Desetimístné číslo, které celé roky sloužilo Čechům k identifikaci nejen pro účely zdravotní pojišťovny, ale také nejrůznějších úřadů a institucí, a nezřídka bylo také nedílnou součástí při uzavírání smluv s operátory či poskytovateli televizních služeb nebo internetového připojení. Fungování bez rodných čísel si jistě řada z nás dlouho nemohla představit, přesto se ale na obzoru rýsuje jejich zrušení. Jak by mělo vypadat, co by mělo nahradit rodná čísla, a jak souvisí zrušení rodných čísel s poskytováním telekomunikačních služeb a internetového připojení?

29.07.2022

Co je rodné číslo

 

Rodné číslo je desetimístné jedinečné číslo, přidělované občanům narozeným na území naší republiky, případně cizincům s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Je vždy dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí rodného čísla nám sděluje poslední dvě číslice data narození dotyčného, druhé dvojčíslí značí měsíc narození, přičemž u žen je toto číslo vždy navýšené o 50. Třetí dvojčíslí rodného čísla pak vyjadřuje den narození jeho majitele. Čtyřmístná koncovka rodného čísla slouží jako rozlišující znak fyzických osob, narozených v témže kalendářním dni. Rodné číslo může přidělit matriční úřad, zvláštní matrika v případě občanů narozených v zahraničí, odbor správních činností Ministerstva vnitra ČR nebo odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Coby doklad o rodném čísle pak může sloužit rodný list, samostatný doklad, občanský průkaz, cestovní doklad nebo doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu.

 

Konec rodných čísel v Čechách

 

Rodná čísla jsou v Česku vydávána od roku 1954, z občanských průkazů vydávaných po začátku roku 2024 by ale měla již nadobro zmizet, a to mimo jiné z důvodů ochrany osobních údajů. Z rodného čísla lze totiž poměrně snadno vyčíst věk či pohlaví jeho majitele. K jednoznačné identifikaci jednotlivců poté poslouží nové identifikátory. Bude se jednat o takzvaný agendový identifikátor, posloužit může ale třeba také číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Konec rodných čísel je nicméně v tomto kontextu spíše koncem v uvozovkách, protože v praxi půjde spíše o konec jejich zapisování do občanského průkazu a začátek používání náhradních identifikátorů. Digitalizace by měla celý proces usnadnit.

 

Smlouvy bez rodných čísel

 

V dohledné době již nebude možné, aby soukromý sektor – včetně poskytovatelů televizeinternetového připojení nebo telekomunikačních služeb – využíval rodná čísla občanů coby identifikační pomůcku při uzavírání smluv nebo ověřování bezdlužnosti. Kvůli ukončení zapisování rodných čísel do občanských průkazů bude používání tohoto údaje znemožněno v některých případech také státním institucím. Již teď je jasné, že zmíněné změny s sebou ponese řadu změn v oblasti systémů, které mají pomáhat s tvorbou smluv a identifikací fyzických osob. Ministerstvo vnitra přišlo v souvislosti se zmizením rodných čísel z občanských průkazů s konceptem Bezvýznamového směrového identifikátoru (BSI). Velice zjednodušeně by se dalo říci, že uživateli bude po řádném ověření jeho totožnosti ze strany Národní Identitní Autority (NIA – státní organizace zajišťující elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály) přidělen unikátní identifikátor (BSI). Tento identifikátor je zmíněn například v Zákoně č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. Zavedení zmíněných změn do praxe se pomalu, ale jistě blíží. O tom, jak bude nový systém identifikace a identifikátoru fyzické osoby fungovat, se mohou zájemci z oboru dozvědět na letošní říjnové konferenci KKTS v Plzni. Na toto téma zde promluví Petr Kuchař, ředitel Odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky.