Jak funguje internet?

Internet používáme dnes s tak naprostou samozřejmostí, že se většina z nás ani nepozastaví nad tím, jak vlastně celý internet funguje, co se stane při zadání webové adresy do řádku prohlížeče a jak doputují potřebná data z bodu A do bodu B. V dnešním článku si ve stručnosti shrneme nejzákladnější principu fungování internetu.

21.09.2020

Internet konkrétní i abstraktní

Co je to vlastně internet? Na serveru Lupa.cz můžeme najít definici internetu coby “celosvětové sítě počítačů, na kterých jsou uloženy informace v elektronické formě, přístupné ostatním počítačům”. Profesorka Soňa Matulová z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně definuje internet jako “komplexní globální síť skládající se z tisíce dalších nezávislých sítí, které jsou provozované vládními agenturami, výchovně-vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromými obchodními společnostmi”. Můžeme se tedy shodnout na tom, že internet je síť - respektive “síť sítí”. Oficiálně se to popisuje jako celosvětová síť propojující všechny kontinenty, státy a města tak, že jakýkoliv počítač může kdykoliv komunikovat s jakýmkoliv jiným počítačem, ať je kdekoliv na planetě. Ona to ale není jedna síť, ve skutečnosti to jsou desítky tisíc jednotlivých sítí - možná i mnohem více, které jsou vzájemně propojeny. Každý jednotlivý operátor vytváří vlastní síť, která propojuje zařízení v jeho síti. Zákaznické sítě v jeho síti jsou také samostatné sítě LAN, ať jde o domácnosti, podniky nebo mamutí korporace. Směrování paketů je zabezpečené routery, ven ze sítě komunikace probíhá přes hraniční routery pomocí IP adres. 

Internetu jako takovému sice nevládne v pravém smyslu slova žádný jedinec ani organizace - propojení zjednodušeně řečeno funguje na vzájemné dohodě jednotlivých účastníků o tom, že chtějí být propojení - řídí se ale řadou pravidel a panuje v něm jistá hierarchie. A protože je internet veskrze technickou záležitostí, neobejde se bez různých standardů, evidencí a oficiálních stanov, které mají na starost nadnárodní organizace. O podněty pro zlepšení internetu se pak mohou starat i různé spolky nebo neziskové organizace. Největším tématem dneška ve světě základní komunikace a adresování je nutnost přechodu na novou generaci protokolu adres, je třeba přestat používat IPv4 a směrovat provoz do mnohem výhodnější verze adresování IPv6. Proč tato změna? IPv4 adres je omezené množství a v některých regionech už dávno není možné nové získat. Staré korporace jich drží miliony nevyužitých, brání tak vstupu nových podnikatelů na trh. Síťoví inženýři jsou také nucení vytvářet podsítě s jednou vstupní veřejnou IP adresou. 

Město, země, svět

Internet je sice celosvětovou záležitostí, ve velké míře ale funguje také na lokální bázi, kdy mezi sebou vzájemně komunikují uživatelé z určitého státu, kterým je poskytováno připojení místním operátorem, pohybují se v prostředí místních domén a často pracují v rámci místních stránek. Prakticky v každém státě pak fungují propojovací body - v České republice je to NIX (Neutral Internet Exchange), na Slovensku zase SIX. Zásadním prvkem pro fungování internetu je pak rodina protokolů TCP / IP, díky kterým může probíhat vzájemná výměna dat mezi těmi správnými subjekty. Zjednodušeně by se dalo říci, že těmto protokolům můžeme vděčit za to, že zpráva dorazí z naší e-mailové schránky tomu pravému adresátovi, nebo že se vám po zadání konkrétní webové adresy zobrazí požadované stránky. 

Závěrem

Věříme, že jste si díky dnešnímu článku utvořili přibližnou základní představu o tom, jakým způsobem funguje síť, díky které je propojen praktický celý svět. V následujících dílech si postupně vysvětlíme základní pojmy z oblasti IT, povíme si, jak zprovoznit domácí síť, nebo si třeba vysvětlíme, jakými způsoby je možné připojit domácnost k internetu.