Fotovoltaika se letos podpory nedočká

Fotovoltaiku považují mnozí za ideální řešení v oblasti energetiky. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o technologii, s jejíž pomocí je sluneční záření přeměňováno na elektřinu, kterou je následně možné využívat k různým účelům. Fotovoltaika se jeví jako relativně nenákladné, úsporné, efektivní a ekologicky šetrné řešení, a proto by se mohlo zdát, že by si její budování již z principu zasloužilo nemalou finanční podporu ze strany státu. U nás tomu ale tak není.

24.05.2022

V květnu letošního roku se v médiích objevily zprávy o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v plánu výrazněji podpořit obnovitelné zdroje energie, fotovoltaiku nevyjímaje, a namísto toho chce štědře dotovat modernizaci stávajících uhelných tepláren spolu s podporou výstavby nových plynových tepláren. MPO bylo přitom již v minulosti opakovaně vyzýváno k tomu, aby také zahájilo podporu pro fotovoltaiku. K výstavbě nových fotovoltaik vyzývala řada subjektů včetně Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory, Svazu místních samospráv nebo třeba Svazu průmyslu a dopravy. Tyto instituce zároveň opakovaně vyzývaly Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu, aby umožnilo výstavbu asi 1000 megawattů výkonu ve fotovoltaických elektrárnách.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu si svůj absolutní bojkot výstavby nových fotovoltaických zdrojů obhajuje argumentem, že by výstavba velkých fotovoltaik ve větším měřítku znamenala extrémní vytížení pro instalační firmy, kterým by tak nezbývala kapacita pro instalaci fotovoltaických zdrojů na střechách domů soukromých subjektů nebo menších podniků. Výstavba solárních elektráren se tedy podobně jako podpora zdrojů na biomasu dočká podle příslušné tabulky naprosto nulové podpory ze strany státu, který pro dotování tepláren letos vyhradil 8,5 miliardy korun.

 

V loňském roce byla schválena novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která stanovuje počet obnovitelných a teplárenských zdrojů, které se mezi lety 2022 – 2024 mohou dočkat státem garantované provozní podpory. Zatímco u menších zdrojů bude stanovena pevná výkupní cena, větší zdroje se zúčastní aukcí. Zařazení velkých fotovoltaických elektráren do aukčního programu by podle ministerstva financí představovalo údajně také velkou finanční zátěž, kdy by se musely zvýšené finanční náklady uhradit buďto ze státního rozpočtu, nebo vyřešit celkovým navýšením cen elektrické energie. Zvýšení cen elektřiny pro koncové spotřebitele ale podle ministerstva nepřipadá v současné ekonomicky náročné situaci v úvahu. Podle Ekonomického týdeníku tedy v současné chvíli jsou jediným zdrojem obnovitelné energie, který se dočkal podpory nové výstavby, solární elektrárny s podporou z Modernizačního fondu nebo Národního plánu obnovy.

 

Fotovoltaika – tentokrát jako možný doplňkový zdroj energie v oblasti telekomunikací – bude také jedním z témat na odborné konferenci ISP Futuretec, která se bude konat 16. června v prostorách hotelu Kraskov v Třemošnici. Podrobnější program konference naleznete zde.