Evoluce komunikace a cesta k modernímu internetu

V dnešním světě, kdy máme internet v kapse a informace proudí kolem nás neustále, je snadné zapomenout, že za vším tím stojí dlouhá a revoluční  historie. Od skromných začátků ARPANET až po dnešní komplexní infrastrukturu moderního internetu jsme prošli neuvěřitelným vývojem, který změnil způsob, jakým komunikujeme, pracujeme a žijeme. Vydejme se na cestu z minulosti do současnosti, která nás dovedla až sem, kde jsme dnes.

První zaznamenaný popis sociálních interakcí, které by mohly být umožněny prostřednictvím sítí, byla série poznámek napsaných J.C.R. Lickliderem z MIT v srpnu 1962, diskutujících o jeho konceptu "Galaktické sítě". Představoval si globálně propojenou sadu počítačů, pomocí kterých by každý mohl rychle přistupovat k datům a programům z libovolného místa. V duchu se tento koncept velmi podobal dnešnímu internetu. Licklider byl prvním vedoucím počítačového výzkumného programu v DARPA,4 od října 1962. Během svého působení v DARPA přesvědčil své nástupce v DARPA, Ivana Sutherlanda, Boba Taylora, a výzkumníka MIT Lawrence G. Robertse, o důležitosti tohoto síťového konceptu.

V roce 1969  se pak zrodila vize a světlo světa spatřil ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), první krok k tomu, co se později stalo internetem. Tato síť byla vytvořena jako prostředek pro výměnu informací mezi výzkumnými institucemi spojenými s americkým Ministerstvem obrany. ARPANET zavedl koncept "packet switching", což umožnilo rozkládat data na menší balíčky a přenášet je efektivněji, což bylo zásadní pro budoucí internetovou komunikaci. Dalším zásadním mezníkem bylo zavedení protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Tato dvojice protokolů se stala základem komunikace mezi počítači na ARPANET a později i na celém internetu. TCP zajišťoval spolehlivou doručovací službu, zatímco IP se staralo o směrování datových paketů. Tato otevřená architektura umožnila růst a rozvoj sítě, aniž by byla vázána na konkrétní hardwarové nebo softwarové řešení.

Internet se v průběhu 80. a 90. let postupně rozšiřoval do akademických a podnikových kruhů. World Wide Web, který vytvořil britský vědec Tim Berners-Lee v roce 1989, přinesl revoluci v přístupu k informacím. Grafické uživatelské rozhraní a hypertextové odkazy umožnily běžným lidem procházet a sdílet informace, což znamenalo výrazný nárůst uživatelské základny.

S příchodem nového tisíciletí přišly nové technologie. Síťová rychlost se zvýšila a to umožnilo nové možnosti jako streamování videa a rozvoj interaktivních webových aplikací. Nástup mobilních zařízení, zejména chytrých telefonů, přinesl další revoluci v přístupu k internetu. Lidé najednou mohli být online kdykoli a kdekoli.

Dnešní internet je konvergencí široké škály technologií, protokolů a služeb. Cloudové technologie, sociální média, e-commerce, umělá inteligence a internet věcí jsou jen některé z prvků, které tvoří moderní internetový prostor. Budoucnost směřuje dál, k ještě většímu propojení, rychlosti a autonomii.

Od ARPANET k modernímu internetu jsme prošli ohromnou změnou. Z malé akademické sítě vznikl fenomén, který ovlivňuje každý jediný aspekt našich životů. Náš svět je dnes globální a digitální, a přestože si možná neuvědomujeme každý krok evoluce, kterým jsme prošli, je důležité si uvědomit, že každý z nás je součástí tohoto neustále se vyvíjejícího zázraku zvaného internet.

I my jsme poskytovateli internetového připojení dnešní moderní doby, regionální operátoři ve středočeském kraji Eurosignal, ÚVT internet a Újezd.netNeváhejte a vyhledejte si tarif dle vaší adresy zde.

 

 

Autor/ka obrázku: Freepik.com