Děti a internet – jak zajistit bezpečí na síti pro ty nejmladší?

Dnešní třicátníci jsou poslední generací, o které lze říct, že prožila dětství bez internetu. S tím se seznámili nejdříve na druhém stupni základní školy a ještě většinou  v rámci hodin informatiky. Pokud byl internet doma, platil se většinou podle spotřebovaných dat, musel se tedy využívat střídmě a s rozmyslem. Něco takového je pro dnešní děti a dospívající, kteří jsou chytrými telefony, tablety, notebooku či počítači obklopeni od narození naprosto nepředstavitelné. Není na místě hodnotit, která doba je lepší, jako vše, má každá doba svá pozitiva i negativa. Je však dobré, se na oboje soustředit a pracovat s tím, abychom vytěžili co nejvíce toho pozitivního a zároveň minimalizovali negativa.

02.12.2021

Děti, které se narodily po roce 2010, patří do generace, která se nazývá generace Alfa, případně generation glass nebo screenangers. Toto označení odkazuje na všudypřítomné dotykové obrazovky. Pokud se již o generaci Z, tedy lidech narozených po roce 1995, mluví jako o digitálních domorodcích, kteří se narodili do doby digitální, zde to platí mnohonásobně více.

 

Poměrně nedávno otřásl veřejností dokument V síti. Vyděšení rodiče se na besedách po filmu ptali, jak postupovat a jak nejlépe své děti na internetu ochránit. Mnozí viděli řešení v omezení, a to jak ve smyslu času, který jejich děti online stráví, tak co se týče obsahu, který mohou navštěvovat. Tohle jistě může fungovat u dětí malých, ale ve chvíli, kdy nastupuje puberta a stále větší osamostatňování, nemá tohle řešení šanci. Je dobré mít na paměti, že zakázané ovoce nejvíc chutná a že zákazy a příkazy se dojde pravděpodobně k opačnému efektu.  Účinné řešení je, v podstatě jako u všech dalších oblastí výchovy, partnerský vztah založený na důvěře a komunikaci. Již od počátku je dobré mít přehled, kde se děti na internetu pohybují a zajímat se o to, co sledují. Nemávnout rukou nad videem na YouTube a neodsoudit ho jako hloupost, ale probrat, co se dítěti na tom líbí. Značně se tím zvyšuje šance, že nám i později dítě bude své aktivity na síti ukazovat a diskuze nad nimi bude přirozenou záležitostí. S velkou pravděpodobností budou děti, co se týče trendů v online světě, stále o krok před námi, díky tomu, že se necháme poučit o tom, co je aktuálně na internetu in, budeme moct zůstat v obraze a zároveň posílíme náš vztah.

 

Je samozřejmě žádoucí, aby děti byly seznámeny s nástrahami fungování na internetu. Pokud se však omezíme na pouhé „strašení“ a neustálé zdůrazňování rizik a nebezpečí, velkého efektu pravděpodobně nedosáhneme. Stále platí, že prožitek má velkou sílu, pomocníkem nám tedy mohou být filmy nebo videa, která přirozeně upozorní na důležitá témata a pomohou otevřít diskuzi. Kromě již zmíněného dokumentu V síti, který je určen až starším dětem, můžete společně zhlédnout třeba filmy Seznam se bezpečně 1,  Seznam se bezpečně 2 nebo Seznam se bezpečně 3. Přesto, že uběhl nějaký ten rok od premiéry, jsou tyto filmy stále aktuální. Tyto snímky jsou určeny dospívajícím od 12 do 16 let, jejich rodičům a pedagogům. Mluví o nástrahách internetu a nebezpečí, které je skryto za nejrůznějšími identitami. Opravdovost jim dodává to, že byly natočeny podle skutečných událostí.

 

S mladšími dětmi pak můžete zhlédnout krátká animovaná videa na na webové stránce ovce.sk. Vtipně a poutavě zpracovávají řadu témat, například kyberšikanu nebo stalking, ale i online nakupování nebo práci s informace. Poslední tématu by pak rodiče měli věnovat velkou pozornost. Děti jsou vystaveny nepředstavitelné množství nejrůznějších dat a informací a může být obtížné se v nich orientovat. Zde je pak na místě si promluvit o tom, že mnoho uvedeného na internetu není pravda. Zajímavým webem, který se váže k tématu hoaxů, fake news a desinformací je Hoax. Zde najdete pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších hoaxů, poplašných zpráv a řetězových emailů. Před tím, než něco sdílíme nebo rozesíláme, je dobré se ujistit, že my sami nejsme šiřiteli poplašných zpráv. Jinak zde samozřejmě platí všechny zásady pro kritické myšlení, mezi které patří ověřování informací z více zdrojů či prověření samotného zdroje.

 

Mnoho materiálů, studií, článků a odkazů zaměřených na prevenci rizikového chování v online prostředí nabízí portál E-bezpečí, zde můžete mimo jiné i absolvovat online kurz pro rodiče. Rodičům je pak věnována také nová série  o digitálním rodičovství  Máma a táta na síti. Jedná se o jedenáctidílný diskuzní pořad, který lze poslouchat jako podcast nebo sledovat na YouTube. Pořadem střídavě provází Ester Geislerová a Matouš Ruml. Objevují se témata jako závislosti, digitální detox, hry, sexting, vliv sítí na vztahy, tělo i mozek, online vzdělávání, pozitiva internetu nebo budoucnost práce. Projekt vznikl v rámci vzdělávacího programu Buď safe online Nadace Avast, která se tématu bezpečí na internetu věnuje již čtyři roky.

 

Speciální kategorií webů, se kterými je dobré děti seznámit, jsou  nejrůznější portály a aplikace nabízející poradenský online chat nebo emailovou poradnu, sem patří například Jdidoklubu, Dětství bez násilí nebo  Streetwork in chat. Tuto podporu mohou využít děti a dospívající, které něco trápí a nemohou nebo nechtějí to probrat s někým ve svém okolí. Na poradnách působí vyškolení pracovníci, kteří poskytnout základní krizovou pomoc a pokud je potřeba, navážou k dalšímu řešení. Služby jsou bezplatné, anonymní a diskrétní.

Co dalšího můžeme udělat pro své děti, aby pro ně byl internet dobrým sluhou a ne zlým pánem? Jít jim příkladem. Zkusme se zamyslet nad tím, kolik času trávíme s naším chytrým telefonem nebo co uděláme, když musíme na něco chvíli čekat. Inventurou by pak mělo projít i to, co o sobě a o své rodině sdílíme. Jak budeme třeba své dceři v pubertě vysvětlovat, že nemá nikde zveřejňovat nahé fotky, když teď bez rozpaků sdílíme její momentku z vany? Ano, v bat roztomilé a naši přátelé ocení příspěvek řadou liků, ale  Samozřejmě to neznamená, že nemůžeme sdílet žádnou rodinnou fotografii, ale všeho s mírou. Nadměrné používání sociálních médií rodiči, kteří sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní dětí se nazývá sharenting. Tento pojem vznikl ze slov share (sdílet) a parenting (rodičovství) a odkazuje především k velmi častému sdílení fotografií či videí vlastních dětí (většinou pak bez jejich souhlasu), zakládáním profilu dětí v rámci různých online služeb nebo vedení online deníčků, které monitorují život dítěte den po dni.

 

Velkým úkolem rodičů je pak ukázat dětem, že svět prezentovaný skrze profily na sociálních sítích nemá často mnoho společného s realitou a že za většinou fotek které působí jako momenty, jsou dlouhé minuty příprav a aranžování.

 

Máte pocit, že připravit děti na zvládnutí všech nástrah online světa je náročný úkol? Možná ano, ale už jen to, že o tom přemýšlíte a záleží vám na tom, je důležitý první krok. S dobře nastaveným vztahem s oboustranou důvěrou a otevřenou komunikací se vám jistě podaří všechny překážky společně překonat a čerpat jen samé benefity.