Co je to NFT?

V poslední době čím dál častěji slýcháme o NFT. Zatímco někteří se do obchodování s tímto novým druhem digitálního vlastnictví vrhli po hlavě s podobným nadšením, s jakým kdysi přijímali kryptoměny, ostatním stále ještě vrtá hlavou, jak je vůbec možné, že je o nákup i prodej „digitálních obrázků“ tak velký zájem. Co to vlastně NFT je, jak se vytváří a jak se s ním obchoduje?

12.01.2022

Co je to NFT?

Zkratka NFT označuje výraz „Non-Fungible Token“, v doslovném překladu nezaměnitelný token. NFT je označením pro transparentní doklad, který potvrzuje vlastnictví specifické digitální položky. Takovou položkou bývá nejčastěji zmíněný obrázek, může se jednat ale třeba i o jiný mediální soubor nebo jakoukoliv jinou formu digitálního obsahu včetně webových stránek. NFT je nezaměnitelným důkazem o vlastnictví zmíněné položky – tento token by se dal s nadsázkou přirovnat například k paragonu, který dostanete k zakoupenému zboží, nebo třeba k zápisu do katastru nemovitostí, jedná se ale o velmi přibližné přirovnání. NFT totiž obsahuje podrobné informace o vlastníkovi a je nepřenositelný. Samotné vlastnictví položky a souvisejícího NFT zároveň neznamená, že by daná položka přestala být volně dostupná, a to nejen ke zhlédnutí – například na internetu – ale také ke stažení. Právoplatným vlastníkem dané položky ale i nadále zůstává pouze ten, který vlastní zároveň také příslušný NFT. S NFT lze samozřejmě obchodovat dál, obvykle se za tokeny platí více či méně obvyklými kryptoměnami.

Zdá se vám výše uvedený popis stále příliš nejasný? Zkuste si představit situaci, kdy kupujete obraz Mony Lisy. Originální, přímo z dílny samotného Leonarda Da Vinciho. Zaplatíte za něj požadovanou sumu a bude vám vystaveno potvrzení, ve kterém bude stát, o jaký obraz se jedná, kdo je jeho autorem, kdo jej vlastní, a kdy a za jakou částku jej zakoupil. Originál Mony Lisy je neoddiskutovatelně váš. Můžete si jej vystavit v galerii, kterou zpřístupníte veřejnosti. Kdo chce, může si vámi vlastněný obraz vyfotit, doma fotografii vytisknout na tiskárně, nebo si třeba namalovat vlastní. Nic z toho ale nemá žádný vliv na fakt, že originální Mona Lisa patří pouze a jedině vám, o čemž svědčí zmíněný doklad o koupi.

Chcete si přivydělat a Monu Lisu prodat? Žádný problém. Stačí pár administrativních úkonů, změna zápisu ve zmíněném dokladu, a stále ta stejná Mona Lisa získá rázem nového  majitele. Do dokladu o koupi pak přibyde zápis o tom, že obraz změnil majitele, případně další detaily. N

NFT si můžeme tedy představit jako digitalizovaný záznam o vlastnictví digitálního obsahu. Oním digitálním obsahem může být nejen výtvarné dílo – fotografie, nebo třeba obraz ve formátu PNG – ale třeba také webová stránka, dokument ve formátu PDF, nebo třeba online kurz či školení, o jehož absolvování svědčí právě zmíněný NFT token.

Krátkodobý trend nebo nový směr?

Většina z nás je stále ještě zvyklá uvažovat v materiální rovině. Na obraz, sbírku známek, starožitný stůl nebo třeba vzácnou knihu si můžeme sáhnout. K čemu nám ale bude například obrázek, který si navíc kdokoliv může stáhnout zdarma? V současné době se zkrátka jedná o specifický druh vlastnictví, jehož hodnotu silně vnímají především ti, kteří se o tuto oblast zajímají. Modrý Mauricius má nevyčíslitelnou hodnotu, řada lidí jej ale vnímá jen jako poštovní známku bez zoubků. Podobně je to i s NFT – pro někoho se jednoduše jedná o specifickou a luxusní zálibu, někdo to zase vnímá jako součásti svého sociálního statutu. NFT mají i spekulativní charakter, lze s nimi obchodovat –jak jsme popsali výše na příkladu s Monou Lisou – tudíž představují i skvělou příležitost k zajímavému výdělku. V současnosti se NFT vydávají zejména k různým uměleckým dílům, kdy odborníci začínají hovořit o „digitalizaci umění“.

Princip fungování

NFT jsou digitálními položkami na blockchainu. Blockchain je označení pro decentralizovanou digitální databázi, která je veřejně na internetu přístupná, a která obsahuje záznamy o pohybech kryptoměn. Dala by se označit za jakousi účetní knihu kryptoměn. Ve chvíli, kdy uživatel zakoupí obsah, ke kterému mu byl vystaven NFT token, dojde k zápisu do zmíněného blockchainu, a příslušný obsah bude zároveň zpřístupněn svému novému majiteli. Token jako takový může kromě informací o svém majiteli nebo o obsahu, ke kterému se vztahuje, obsahovat také naprogramovaný příkaz ke smazání digitálního obsahu po uplynutí stanovené lhůty. NFT se podobně jako kryptoměny uchovávají v digitálních peněženkách a obchoduje se s nimi na speciálních trzích, jako je třeba OpenSea. K placení na NFT se používá kryptoměna Ethereum.

Opět zde můžeme použít přirovnání k hmatatelnějším záležitostem – pokud si koupíte nemovitost, jste do katastru zapsáni jako její právoplatný majitel. Blockchain si můžeme představit jako jakousi formu katastru, roli zde ale hrají kryptoměny a NFT tokeny.

Na NFT je v současné době zatím stále ještě nahlíženo spíše jako na rizikovou investici. Zatímco někteří věští NFT zářnou budoucnost, jiní nabádají spíše ke střízlivému uvažování a označují NFT spíše za dočasný trend s nepříliš jasnou budoucností. Každopádně se ale jedná o velmi zajímavou technologii a důkaz toho, že umění – a nejen umění – nemusí mít nutně hmatatelnou podobu.