Bezpečnost v Internetu

Internet a digitální svět. Skvělý sluha, ale zlý pán. 

Bezpečnost internetového světa, dat, samotných přípojek elektronických komunikací nabývá na významu přímo úměrně digitalizaci společnosti. Jednotlivé údaje nejsou pravděpodobně zneužitelné, ale mapováním mnoha jednotlivých dat digitální stopy dokáže zkušený útočník ovládnout, zašifrovat či ukrást data. Výše škody může být malá u domácností, ale i obrovská u firem a jiných organizací. Účinná obrana není složitá, ale vyžaduje pozornost a znalosti. 

Nejnovější příspěvky

V souvislosti s nedávnými diskutabilními výroky paní ministryně Marty Novákové z MPO bylo zmíněno i nebezpečí...
Kryptoměny jsou bezpochyby žhavým tématem, ať už jste je právě objevili a poprvé zaslechli pojem bitcoin, nebo je...
Jméno manželky, 12345, „nevím“ nebo dokonce „heslo“. Jak ukazují průzkumy, právě tahle hesla mají čeští uživatelé...
Letní dovolené svádí k používání veřejných a nezabezpečených sítí Wi-Fi. Surfování zdarma se ale nemusí uživatelům...
V současné době je téměř všechno důležité připojené na internet. I na věcech, které dříve vůbec žádné připojení...
Rozmohl se nám tu takový nešvar! Přestáváme si hlídat, jaké stránky otvíráme a kam zadáváme hesla, když jsme...
Ještě v devadesátých letech byly antivirové programy téměř synonymem počítačové bezpečnosti. S rozvojem operačních...
Pokračujeme v tématu bezpečnosti domácího uživatele. Tentokrát o obraně před malwarem. 
Spolu s tím, jak fenomén celosvětové sítě proniká do našich životů a online stav je častější než stav offline, rostou...
Evropské unie podle nového nařízení GDPR, z anglického General Data Protection Regulation, posiluje na novou úroveň...

Stránky